VG основа

VG основа

VG (растителен глицерин) базираната течност е по-гъста, ударът е малко по-слаб, количеството пара е обилно, има и лек сладникъв привкус.


Изберете съдържание на никотин: